09351555098شنبه تا جمعه 9:00 - 24:00

اتاق فرار سیاه چال

تعدادی از افرادی که  وارد قلع شدن  موفق به فرار نشدن.قبل از برگشتن ملکه و در قلعه گیر افتادن و به زندان قلعه منتقل شدن وارد زندان که میشن میبینن استاد هویان داخل قفسی اسیر …

مدت زمان بازی: ۶۰ دقیقه

تعداد نفرات: ۴ تا ۶

ژانر :معمای .دلهره اور

 

قیمت برای هر نفر ۴۵تومان

ترس بازی
ترس ۷۰%
درجه سختی
سختی ۹۰%
هیجان
هیجان ۸۰%

بارگذاری...

زرین لینک

بستن منو
×

سبد خرید